Terapia zajęciowa

Uchwała nr 4/2015

Senatu Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
podjęta na posiedzeniu w dniu 29.05.2015r.
w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku terapia zajęciowa w roku akademickim 2016/2017

Działając na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.), Senat Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na kierunku terapia zajęciowa w roku akademickim 2016/2017.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
na kierunku terapia zajęciowa w roku akademickim 2016/2017

Rekrutacja na I rok studiów przeprowadzona zostanie na podstawie:

  • posiadanych przez uczelnię uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku terapia zajęciowa na poziomie studiów pierwszego stopnia;

Studia na kierunku zarządzanie na poziomie studiów pierwszego stopnia:

  • prowadzone będą w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych;
  • trwają 6 semestrów;
  • studia stacjonarne prowadzone będą w systemie tygodniowym, a studia niestacjonarne w systemie tygodniowo – weekendowym lub weekendowym (sesji zjazdowych (piątek – niedziela);
  • są płatne na zasadach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat i wysokości opłat za usługi edukacyjne;
  • wstęp na studia jest wolny dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym;
  • kwalifikacja kandydatów przeprowadzona zostanie w ramach rekrutacji na zasadzie kolejności zgłoszeń dokonanych poprzez rejestrację elektroniczną oraz testu predyspozycji zawodowych do zawodu terapeuty zajęciowego;
  • uruchomione zostaną jeśli liczba kandydatów na formę i system studiów będzie nie mniejsza niż  40 osób;
  • rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2016 r. oraz 1 marca 2017 r.;
  • rekrutacja kandydatów na studia rozpoczynające się 1 października 2016r. rozpoczyna się 1 maja 2016r. i kończy 30 sierpnia 2016r., a na studia rozpoczynające się 1 marca 2017r. rozpoczyna się 1 października 2016r. i kończy 31 stycznia 2017r.