Sympozjum Naukowo-Skoleniowe, Katowice 25 luty 2015r.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych zaprasza na drugą edycję Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego pt. "HEALTHY-AGING, mikroodżywianie w medycynie zapobiegawczej" Organizowane we współpracy z Europejskim Instytutem Dietetyki i Mikroodżywiania (IEDM Paryż) i Polską Akademią Dietetyki i Mikroodżywiania. W załączeniu ramowy program Sympozjum.