Akredytacja dla kierunku pielęgniarstwo

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 43/IV/2014 z dnia 21 listopada 2014 roku, uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia: pielęgniarstwo na okres 4 lat.