Ostatnia szansa na studia pomostowe w ramach projektu systemowego

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że Departament Pielęgniarek i Położnych przewiduje uruchomienie dodatkowego naboru na studia pomostowe realizowane w ramach projektu systemowego „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” prowadzone w cyklu dwusemestralnym, które rozpoczną się jesienią 2014r. i zakończone muszą zostać do dnia 31 sierpnia 2015r.

W związku z powyższym Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiego ogłasza rekrutację na studia pomostowe – ścieżka A i D oraz informuje, że o zakwalifikowaniu kandydatów do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń.