Organizacja roku 2014/2015


Zarządzenie nr 2/2014
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 28 lutego 2014r.

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015

 

§ 1Działając  na  podstawie ust. 5  §2  Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25.05.2007r.


ustalam:

1.    Organizację roku akademickiego 2014/2015 - załącznik nr 1.


2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2014 - 2015 - załącznik nr 2. 
3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-      1 listopada 2014r. (sobota)   - Wszystkich Świętych
-    11 listopada 2014r. (wtorek)    - Święto  Niepodległości
-      1 maja 2015r.    (piątek)     - Święto Pracy
-      3 maja 2015r.    (niedziela)   - Święto Konstytucji 3 Maja
-      24 maj 2015r.  (niedziela)      - Zielone Świątki
-     4 czerwca 2015r.  (czwartek)  - Boże Ciało

§ 2

 

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:


-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i Położnej


Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń