Dodatkowa rekrutacja na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynające się 1 marca 2014r.

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że w związku z uruchomieniem przez Ministerstwo Zdrowia w dniu 26.02.2014r. procedury składania dodatkowych ofert wykonawczych na kształcenie na studiach pomostowych w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych na studiach pomostowych” ogłasza dodatkową rekrutację na studia pomostowe na kierunku pielęgniarstwo prowadzone w cyklu tygodniowym dla kandydatów legitymujących się świadectwem liceum medycznego – tzw. ścieżka A.
Kształcenie zostanie uruchomione pod warunkiem zakwalifikowania co najmniej 30 osób i uzyskania dofinansowania tego kształcenia w ramach dodatkowej procedury składania ofert wykonawczych.
Powyższa rekrutacja jest ostatnią rekrutacją na studia pomostowe z dofinansowaniem