Studia pomostowe na kierunku położnictwo w ramach projektu

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej ogłasza dodatkową rekrutację na studia pomostowe na kierunku położnictwo prowadzone w cyklu weekendowym finansowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”.

 Kwalifikacją na studia zostaną objęci wg kolejności zgłoszeń kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i złożą w Dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej do dnia 20 września wymagane dokumenty.