Magisterskie studia pielęgniarskie w trybie tygodniowym

Rektor WSNS informuje, że kierując się opiniami studentów studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo, uruchomiony został w roku akademickim 2013/2014 także dla studiów magisterskich tzw. tryb tygodniowy. Tryb ten w opinii wielu studentów, którzy studiowali w trybie tygodniowym jest w odróżnieniu od trybu weekendowego systemem bardziej przyjaznym dla łączenia pracy zawodowej ze studiami i życiem rodzinnym. Studia w tym trybie prowadzone są przez 1 tydzień w miesiącu. Osoby zainteresowane studiami drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo które nie podejmują ich właśnie z powodu trudności powiązania studiów z pracą zawodową i życiem rodzinnym zachęcamy do zapoznania się z tą ofertą WSNS w przekonaniu, że może ona pozwoli na realizację planów rozwoju zawodowego.
Rekrutacja na studia magisterskie drugiego stopnia w trybie tygodniowym prowadzona będzie do 20 września 2013r.