Uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej zawiadamia kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego DECYZJĄ DKN.ZNU.6022.136.2013.3.IZ z dnia 26 lipca 2013r. nadał Wydziałowi Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.