Kwalifikacja

Dostęp do informacji dotyczących kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016 rozpoczynające się 1 października 2015r. jest ze względu na ochronę danych osobowych - dostępem logowanym numerem PESEL

Informacja zawiera:

  • imię i nazwisko kandydata;
  • informację dotyczącą zakwalifikowania bądź na studia rozpoczynające się 1 października 2014r. w cyklu weekendowo - tygodniowym

Kwalifikacją na studia objęci zostali wyłącznie kandydaci, którzy złożyli w Dziekanacie komplet dokumentów.

Dostęp do informacji >>