Organizacja roku 2013/2014


Zarządzenie nr 1/2013
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 31 maja 2013r.

 

w sprawie organizacji roku akademickiego 2013/2014

 

§ 1Działając  na  podstawie ust. 5  §2  Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25.05.2007r.


ustalam:

1.    Organizację roku akademickiego 2013/2014 - załącznik nr 1.


2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2013- 2014 - załącznik nr 2. 
3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-      1 listopada 2013r. (piątek)   - Wszystkich Świętych
-    11 listopada 2013r. (poniedziałek)    - Święto  Niepodległości
-      1 maja 2014r.    (czwartek)     - Święto Pracy
-      3 maja 2014r.    (sobota)   - Święto Konstytucji 3 Maja
-      8 czerwca 2014r.  (niedziela)      - Zielone Świątki
-    19 czerwca 2014r.  (czwartek)  - Boże Ciało

§ 2

 

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:


-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i Położnej


Rektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń