Dodatkowa rekrutacja na studia zawodowe (pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo rozpoczynające się 1 października 2012r.

Dziekan Wydziału Opieki ogłasza dodatkową rekrutację na studia zawodowe (pomostowe):
  • na kierunku położnictwo prowadzone w cyklu weekendowym, finansowanych w ramach projektu "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych;
  • na kierunku pielęgniarstwo - ścieżka A, C oraz D - prowadzone w cyklu weekendowym lub tygodniowym, za obniżoną odpłatnością obejmującą kształcenie z języka angielskiego.
Kwalifikacją na studia zostaną objęci kandydaci, którzy dokonają rejestracji elektronicznej i złożą w dziekanacie Wydziału Opieki Zdrowotnej do dnia 28 września 2012r. wymagane dokumenty