Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych na studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo rozpoczynające się 1 października 2012r..

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje na podstawie Ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych z dnia 14 września 2012r., że Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej:

  • została zakwalifikowana do dofinansowania studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynających się 1 października 2012r.
  • została zakwalifikowana do dofinansowania studiów zawodowych na kierunku położnictwo rozpoczynających się 1 października 2012r.
Równocześnie informujemy o aktualizacji listy kandydatów. W związku z tym prosimy o sprawdzenie swojego statusu w bazie wyszukiwarki przyjętych.