Informacja dla kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo w sprawie statusu prawnego tych studiów

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo , że studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku położnictwo przeznaczone dla pielęgniarek, i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną , kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położnej prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw uzyskały na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. status studiów pierwszego stopnia przeznaczonych dla dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną , kształcącą w zawodzie pielęgniarki, położnej zgodny z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym nazwę tych studiów jako studia zawodowe (tzw. pomostowe) należy rozumieć jako nazwę roboczą dla rozróżnienia tych studiów od studiów pierwszego stopnia prowadzonych w pełnym cyklu kształcenia.