Informacja w sprawie opłat za studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo w roku akademickim 2012/2013

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje kandydatów na studia zawodowe (tzw.pomostowe) na kierunku pielęgniarstwo,że uwzględniając:

  • liczbę zarejestrowanych kandydatów na studia zawodowe (tzw. pomostowe) na kierunek pielęgniarstwo;
  • obniżenie w roku akademickim 2012/2013 przez Departament Pielęgniarek i Położnych wszystkim uczelniom do 100 osób limit miejsc do którego mogą się one ubiegać o dofinansowanie tych studiów, co w przypadku Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej jest obniżeniem o 130 miejsc;
  • wolę utrzymania dotychczasowej polityki rekrutacyjnej uczelni w zakresie uruchamiania kształcenia na wszystkich tzw. ścieżkach A, C, D;
  • nowe standardy kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które wchodzą w życie od roku akademickiego 2012/2013 obniżające obowiązkowy poziom kształcenia z języka obcego z poziomu B2 do poziomu B1 i nie uwzględniające kształcenia z zakresu technologii informacyjnej

 

Zarządzeniem nr 4/2012 Rektora WSNS z dnia 18.06.2012r. wprowadzona została dla studentów tych studiów jednorazowo w roku akademickim 2012/2013 rozpoczynającym się 1 października 2012r. zmiana wysokości opłat za kształcenie obejmująca:

  • obniżenie semestralnej wysokości czesnego z kwoty 2400 zł do kwoty 2000 zł;
  • zwolnienie z opłat za zajęcia nie objęte planem studiów pomostowych