Kanclerz

Adam Sałaniewski

Adam-SalaniewskiMenedżer szkolnictwa wyższego i służby zdrowia  legitymujący      się       wieloletnim       doświadczeniem w zarządzaniu     wyższym    szkolnictwem    medycznym i zakładami opieki zdrowotnej.   W latach 1976 – 2005  był związany z Śląskim Uniwersytetem Medycznym jako jego dyrektor i kanclerz, a także czasowo jako dyrektor Szpitala Klinicznego w Zabrzu  i Prezes Akademickiego Centrum     Medycznego  S. A.    Zakładał,    nadzorował i kierował działalnością szeregu podmiotów prawa, takich jak  spółki  prawa   handlowego,  stowarzyszenia i fundacje. W latach 1994 – 1999  ekspert Ministra Zdrowia     ds.   zagranicznych    programów     pomocy   i przekształceń szpitali klinicznych. Jest autorem wielu publikacji związanych z organizacją służby zdrowia i koncepcji jej zmian systemowych oraz rozwojem systemów edukacyjnych na potrzeby zarządzania służbą zdrowia. Posiada uprawnienia do reprezentowania Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Prezes Zarządu ARUZE Spółka z o.o. która w 2008r. przejęła uprawnienia Założyciela Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.