Kwalifikacja

Dostęp do informacji dotyczących kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015 rozpoczynające się 1 października 2014r. jest - ze względu na ochronę danych osobowych - dostępem logowanym numerem PESEL