Organizacja roku 2012/2013


Zarządzenie nr 3/2012
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 15 maja 2012r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2012/2013

§ 1


Działając  na  podstawie ust. 5  §2  Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25.05.2007r.

ustalam:

1.    Organizację roku akademickiego 2012/2013 - załącznik nr 1.
2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2012- 2013 - załącznik nr 2.
3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-      1 listopada 2012r. (czwartek)   - Wszystkich Świętych
-    11 listopada 2012r. (niedziela)    - Święto  Niepodległości
-      1 maja 2013r.    (środa)     - Święto Pracy
-      3 maja 2013r.    (piątek)   - Święto Konstytucji 3 Maja
-    19 maja 2013r.  (niedziela)      - Zielone Świątki
-    30 maja 2013r.  (czwartek)  - Boże Ciało

§ 2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:

-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i PołożnejRektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń