Pismo Rektora do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Rektor Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że w dniu 13.04.2012r. wystosował do Pana Marka Habera Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia żądanie zapłaty dofinansowania studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo realizowanych w I semestrze roku akademickiego 2011/2012 w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek  i położnych w ramach studiów pomostowych” realizowanego na podstawie umowy wykonawczej nr 26/SP-EFS/ZZP-36/11/2/1989/1194 z dnia 12.01.2012r.