Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych na studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo rozpoczynające się 1 października 2011r..

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje na podstawie Ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych z dnia 15 września 2011r., że Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej:

  • została zakwalifikowana do dofinansowania studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo rozpoczynających się 1 października 2011r.
  • nie została zakwalifikowana do dofinansowania studiów zawodowych na kierunku położnictwo rozpoczynających się 1 października 2011r.

Kandydaci zakwalifikowani na studia zawodowe na kierunku położnictwo proszeni są o niezwłoczny kontakt z Dziekanatem Wydziału Opieki Zdrowotnej w celu ustalenia zasad podjęcia studiów przy fakcie nie zakwalifikowania uczelni do ich dofinansowania.