Kwalifikacja

Dostęp do informacji dotyczących kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015 rozpoczynające się 1 października 2014r. jest - ze względu na ochronę danych osobowych - dostępem logowanym numerem PESEL

Informacja zawiera:

  • imię i nazwisko kandydata;
  • informację dotyczącą zakwalifikowania bądź nie na studia rozpoczynające się 1 pażdziernika 2014r. prowadzone jako studia w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w cyklu weekendowym  i tygodniowym – ścieżka A i D;
  • informację dotyczącą zakwalifikowania bądź nie na studia rozpoczynające się 1 października 2014r. prowadzone jako studia odpłatne w cyklu weekendowym i tygodniowym – ścieżka A,C i D.

Kwalifikacją na studia odpłatne – ścieżka A, C i D - objęci zostali wyłącznie kandydaci, którzy w oświadczeniu złożonym w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zadeklarowali wolę podjęcia studiów za odpłatnością w przypadku nie otrzymania przez uczelnię dofinansowania studiów.

Kwalifikacja na studia odpłatne kandydatów zakwalifikowanych jednocześnie na studia prowadzone w ramach projektu - ścieżka A, C i D - jest dla tych kandydatów jedynie kwalifikacją rezerwową do czasu rozstrzygnięcia przetargu na dofinansowanie studiów w ramach projektu.

Dostęp do informacji >>