Studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej informuje, że w roku akademickim 2011 – 2012 uruchomione zostaną na Wydziale Zarządzania dwu semestralne studia podyplomowe - Zarządzanie bezpieczeństwem. Studia adresowane są do osób pracujących bądź zamierzających podjąć pracę w formacjach policyjnych, wojsku, straży granicznej lub miejskiej,  formacjach  ochrony  osób  i  mienia  lub   jednostkach   obrony   cywilnej, a  także w obszarze usług detektywistycznych czy też bezpieczeństwa gospodarczego. Absolwent tych studiów uzyskuje kwalifikacje do podjęcia pracy jako menedżer lub przywódca średniego szczebla zarządzania w strukturach i formacjach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Program kształcenia obejmuje 4 moduły kształcenia, w tym obejmującym:

  • wiedzę z zakresu podstaw zarządzania bezpieczeństwem i przywództwa;
  • wiedzę z zakresu zarządzania różnymi obszarami bezpieczeństwa;
  • wiedzę z zakresu prawa i etyki służb publicznych;
  • wiedzę i umiejętności z zakresu technik operacyjnych, obronnych i pomocowych.

Więcej informacji na ten temat