Terminy

 

Rekrutacja na studia podyplomowe – Zarządzanie bezpieczeństwem rozpoczynające się 1 października 2017r. prowadzona jest w terminie do 15 września 2017r

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Zarządzania w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.