Teminy

Rekrutacja na studia podyplomowe – Zarządzanie w ochronie zdrowia rozpoczynające się 1 października 2017 roku  prowadzona jest w terminie  do 15 września 2017r.

Dokumenty przyjmuje Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w godzinach urzędowania.

Złożenie dokumentów powinno zostać poprzedzone rejestracją on-line w zakładce Rejestracja.