Organizacja roku 2011/2012


Zarządzenie nr 1/2011
Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
z dnia 31 maja 2011r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2011/2012

§ 1


Działając  na  podstawie ust. 5  §2  Regulaminu  studiów  Wyższej  Szkoły  Nauk  Stosowanych  w  Rudzie  Śląskiej zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego DSS-4001-165/BW/07 z dnia 25.05.2007r.

ustalam:

1.    Organizację roku akademickiego 2011/2012 - załącznik nr 1.
2.    Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2011- 2012 - załącznik nr 2.
3.    Dni wolne od zajęć w okresie dydaktycznym:

-      1 listopada 2011r. (wtorek)   - Wszystkich Świętych
-    11 listopada 2011r. (piątek)    - Święto  Niepodległości
-      1 maja 2012r.    ( wtorek)     - Święto Pracy
-      3 maja 2012r.    (czwartek)   - Święto Konstytucji 3 Maja
-    27 maja 2012r.  (niedziela)      - Zielone Świątki
-      7 czerwca 2012r.  (czwartek)  - Boże Ciało

§ 2

Na wniosek Samorządu Studenckiego mogą zostać ustanowione
dodatkowe dni wolne od zajęć  (godziny rektorskie) z tytułu:

-    Dnia Kultury Akademickiej
-    Dnia Pielęgniarki i PołożnejRektor
doc. dr n. med. Dariusz Luboń