Inauguracja roku akademickiego 2008/2009

Rektor i Senat WSNS zapraszają studentów I roku wszystkich kierunków studiów oraz nauczycieli akademickich na inaugurację roku akademickiego 2008/2009 w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych, która odbędzie się w dniu 18 października 2008 r. w Sali Konferencyjno - Szkoleniowej Górnośląskiego Inkubatora Technologicznego przy ul. K. Goduli 36 o godzinie 10.00.