Ogłoszenie w sprawie list zakwalifikowanych

Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej informuje, że listy osób zakwalifikowanych na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo i kierunek położnictwo w roku akademickim 2010/2011 – nabór jesienny zostaną ogłoszone niezwłocznie po wydaniu przez Ministra Zdrowia rozporządzenia w sprawie limitu przyjęć na pierwszy rok studiów na kierunki medyczne w roku akademickim 2010/2011. Termin ogłoszenia list podany zostanie na stronie WWW uczelni.