Organizacja roku akademickiego 2010/2011

Biuro Rektora informuje, że w folderze Studia i Studenci

– zakładka – Organizacja roku zamieszczone jest Zarządzenie nr 9/2010 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej w sprawie organizacji roku akademickiego 2010/2011 oraz Kalendarz podstawowych sesji zjazdowych w roku akademickim 2010/2011.

Zajęcia dydaktyczne (pierwsza sesja zjazdowa w cyklu weekendowym) dla studentów:
- kierunku zarządzanie
- drugiego i trzeciego semestru studiów kierunku pielęgniarstwo
rozpoczynają się o godz. 8:30

Zajęcia dydaktyczne (pierwsza sesja zjazdowa w cyklu weekendowym) dla studentów:
- pierwszego semestru studiów kierunku pielęgniarstwo
- pierwszego semestru studiów kierunku położnictwo
rozpoczynają się o godz. 8:30 w dniu 9 października 2010r.

Zajęcia dydaktyczne (pierwsza sesja zjazdowa w cyklu tygodniowym) dla studentów:
- kierunku pielęgniarstwo
- kierunku położnictwo
rozpoczynają się o godz. 8:30 w dniu 11 października 2010r.