Kondolencje

Szanownej Pani Profesor Urszuli Gros - Założycielowi i wieloletniemu Rektorowi Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci małżonka
składają
Rektor, Senat i cała społeczność WSNS