Wydłużony termin rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo.

Decyzją Dziekana Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w rudzie Śląskiej wydłuża się termin rekrutacji na kierunku pielęgniarstwo na studiach:

  • Pierwszego stopnia
  • Drugiego stopnia
  • Zawodowych (Pomostowych)

Zgłoszenia proszę składać do dnia 28 września 2022r. poprzez formularz rekrutacyjny.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela Dziekanat Wydziału Opieki Zdrowotnej w dniach od środy do piątku w godzinach od 09-15 pod numerem telefonu 32 248 12 92 wew. 21