WSNS w okresie letnim

Zmiana godzin urzędowania

W okresie 01.07.2022 - 31.08.2022 Uczelnia działa w skróconych godzinach - od godziny 8:00 do godziny 14:00

Dokładne godziny urzedownaia poszczególnych jednostek można znaleźć pod linkami:

Dzienakat

Kwestura

Kadry