Przesłanie Rektora

Przesłanie z okazji inauguracji roku akademickiego 2021/2022
w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej

 

Szanowni P.T. Nauczyciele Akademiccy,
Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

 

Rozpoczynamy kolejny rok akademicki 2021/2022, który otwiera nadzieję na normalny, stacjonarny tryb dydaktyczny, bez ograniczeń warunkami sanitarno-epidemiologicznymi. Nowoprzyjętym studentkom i studentom życzę satysfakcji z sukcesów w realizacji programu edukacyjnego w Naszej Uczelni.

Z kadrą dydaktyczną będziemy utrzymywać jak najwyższy poziom nauczania teoretycznego i praktycznego. Dbałość o jakość kształcenia z wykorzystanie nowych technologii, jako nowych możliwości dydaktycznych, dbałość o edukację praktyczną, jest priorytetem Naszej Uczelni.

Nauczycielom Akademickim, Studentkom i Studentom wszystkich lat studiów życzę wytrwałości i szczęśliwych dni w nowym roku akademickim.

 

“Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! ………….

Vivat academia! Vivant professores! Vivat membrum quodlibet, semper sint in flore.”

 

Rektor               
dr Jadwiga Pyszkowska,
prof. WSNS