Profesorowie WSNS

Uprzejmie informuję całą społeczność uczelni, że działając na podstawie przepisów prawa określonych ustawą Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem WSNS - w uznaniu znaczących osiągnięć dydaktycznych i zawodowych powołałam na stanowisko profesora uczelni długoletnich nauczycieli akademickich uczelni:

  • Panią dr n. med. Bogumiłę Braczkowską
  • Panią dr n. med. Annę Gawędę
  • Panią dr n. ekon. Bogusławę Serzysko
  • Panią dr n. med. Henrykę Sodowską

Gratulując awansu zawodowego w/w nauczycielom akademickim wyrażam przekonanie, ze będzie on nie tylko wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych i zawodowych ale także wyzwaniem dla doskonalenia tych osiągnięć w dalszej pracy służących jakości kształcenia w naszej uczelni.

                         Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS