Oferty na system audio-video

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż systemu audi-video do rejestracji i udostępniania  w trybie kształcenia na odległość prezentacji procedur pielęgniarskich.

Ze szczegółami oferty można zapoznać się na stronie BIP uczelni lub pod adresem: Oferta na sprzęt audio-video