Obowiązek szczepień studentów kierunków medycznych

Uprzejmie informuję wszystkich studentów kierunku pielęgniarstwo, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemiiwprowadzony został obowiązek szczepień przeciwko COVID-19 dla osób wykonujących zawód medyczny lub inne czynności zawodowe  w podmiotach leczniczych, farmaceutów i studentów kształcących się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego. 

W związku z powyższym stanem prawnym przypominam wszystkim studentom, którzy do tej pory nie dokonali szczepień przeciwko COVID-19 o OBOWIĄZKU poddania się temu szczepieniu ochronnemu umożliwiającego otrzymanie unijnego certyfikatu potwierdzającego szczepienie w terminie nie późniejszym niż 1 marca 2022r.

Osoby dotąd nie zaszczepione powinny przyjąć dwie dawki szczepień (lub jedną w przypadku szczepionki jednodawkowej).

Osoby po pełnym cyklu szczepień powinny przyjąć tzw. booster, czyli dawkę przypominającą szczepionki. 

Nie spełnienie nałożonego obowiązku szczepienia będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w szpitalach i może być ponadto podstawą odmowy  Dziekana na wniosek nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia do prawa uczestniczenia w zajęciach  w siedzibie uczelni.

Jednocześnie proszę o przygotowanie i dysponowanie w formie papierowej lub informatycznej swoim unijnym certyfikatem potwierdzającym fakt  zaszczepienia na okoliczność kontroli.  

 

                                  Rektor

dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, prof. WSNS