Dostępność Dziekanatu

W związku z przywróceniem zajęć stacjonarnych w siedzibie uczelni zmieniam dni i godziny urzędowania dziekanatu:

Poniedziałek – nieczynny

Wtorek – nieczynny

Środa – godz. 8:30 do 15:00

Czwartek – godz. 8:30 do 15:00

Piątek – godz. 8:30 do 15:00

Sobota zjazdowa – godz. 8:00 do 15:00

Niedziela zjazdowa – godz. 8:00 do 15:00

 

Uprzejmie prosimy aby w kontaktach osobistych z pracownikami dziekanatu przestrzegane  były rygory sanitarno -  epidemiologiczne (maseczka) oraz unikanie tworzenia się kolejek przed dziekanatem.

 

Dziekan WOZ

dr n. med. Anna Gawęda, prof. WSNS